Seminář pilates matwork 1b

 • Pilates modul 2  teoretická i praktická část výuky základních 15 modifikací Pilates cviků s řadou variací pro vadné držení těla (kyfotické, skoliotické a lordotické držení těla) z oficiálního „Matwork - level 1" dle Pilates Institute® metodiky a didaktiky
 • modul obsahuje přibližně 500 modifikací a variant základních Pilates cviků pro běžnou populaci
 • výuka probíhá formou praktických nácviků metodiky výuky jednotlivých pozic spolu s nácvikem komunikačních dovedností práce s klienty na hodině Pilates

termíny kurzu


Datum konání Lektor Místo konání Cena
09. 12. 2016 - 11. 12. 2016
09:30 - 18:00
Fallerová Martina
Praha 5 - Smíchov
POHYBOVÉ A PILATES CENTRUM
5 999 Kč při platbě do 09. 11. 2016
6 499 Kč po 09. 11. 2016
9.12 MODUL 2 Fallerová 09:30 - 18:30
10.12 MODUL 2 Fallerová 09:00 - 18:00
11.12 MODUL 2 Fallerová 09:00 - 18:00

naučíte se

1. den

 • opakování modulu 1 spolu s dalším rozšířením znalostí o hlubokém stabilizačním svalovém systému páteře, neutrální pozice pánve a páteře, pozice imprintu
 • metodický rozbor cueingu výuky základních pozic ze seminární práce
 • rozšíření pravidel a možností komunikace s klienty na lekci Pilates

anatomický a kinezilogický rozbor pozic se všemi možnými modifikacemi a variantami pro kyfotické, skoliotické a lordotické držení těla spolu s uvedením všech benefitů, vizualizací a úskalí potřebných pro Pilates výuku klientů

 • The Hundred - pravidlo lehu na zádech
 • One Leg Stretch - pravidlo natažení dolní končetiny

2. + 3. den

 • práce s pravidly a možnostmi komunikace s klienty na lekci Pilates
 • nácvik pozorování klientů s následným odhalením chybného držení postury při Pilates cvičení
 • nácvik technik dotyků klienta při výuce Pilates
 • didaktické pokyny instruktora klientům Pilates
 • práce s tělem jako nonverbální komunikace klienta a instruktora
 • nácvik verbální komunikace pro lekce Pilates

anatomický a kinezilogický rozbor pozic se všemi možnými modifikacemi a variantami pro kyfotické, skoliotické a lordotické držení těla spolu s uvedením všech benefitů, vizualizací a úskalí potřebných pro Pilates výuku klientů

 • Double Leg Stretch - pravidlo pro skoliotiky
 • One Leg Circle - pravidlo pro lordotiky
 • Rolling Back - pravidlo pro páteř
 • Roll Up - základní pravidlo imprintu jako prevence proti výhřezu meziobratlové ploténky
 • Swan Dive - pravidlo lordotika
 • Scissors - pravidlo sílyflexorů kyčelního kloubu
 • Schoulder Bridge - pravidlo imprintu
 • Side Kick - pravidlo balančních pozic
 • Spine Twist - pravidlo pro skoliotika
 • Side Bend - pravidlo postavení lopatek s oporou ruky a předloktí
 • Leg Pull Prone - pravidlo imprimtu
 • Swimming - Swimming Cat - pravidlo kyfotika
 • Push Up - pravidlo stability a mobility

Výstup z modulu

 • seminární práce

co s sebou

 • věci na cvičení, psací potřeby, svačinu, ručníkSK Pohoda
Nutris
Aerobic
CK Lenka
Life´s mile