certifikace kondiční posilování 2

Tato rozšiřující certifikace slouží k prohloubení znalostí a dovedností v oblasti kondičního tréninku a posilování. Zároveň rozvíjí trenérské dovednosti v individuální práci s klientem i v rámci skupinového tréninku. Díky tomuto ročnímu programu se můžete komplexně zdokonalit v oblasti, která vás baví.

Podrobně absolvujete různá témata, která souvisí s prací osobního trenéra, který už má praxi v oboru. To vše v rámci 4 víkendů, mezi kterými je dostatečný čas si osvojit nabyté znalosti a dovednosti. V rámci každého víkendu kromě daného učiva, které je jak teoretické, tak praktické, také probíhá vedení osobního tréninku – vždy jeden z frekventantů trénuje jiného. Ostatní frekventanti trénink sledují, hodnotí a následuje diskuse, zpětná vazba, rozbor a sebereflexe. Uvidíte všechny ostatní kolegy z dané certifikace – tedy 10 – 16 (záleží na počtu účastníků) různých tréninků a hlavně různých přístupů ke klientovi. Každý je totiž jiný – klient i trenér – a to vám pomůže opravdu se posunout dál ve své praxi vedení osobního tréninku.

Na dané víkendy nemá přístup žádný další frekventant, takže celá certifikace je exkluzivní pouze pro frekventanty, kteří spolu začnou a následně i skončí. Celá „parta“ se může velmi stmelit a získat tak nejen nové poznatky, ale i velmi blízké kolegy, se kterými může následně opravdu spolupracovat, radit se a přátelit.

Jsme si vědomi, že takovýto komplexní, dlouhotrvající, program může být pro někoho finančně náročnější, nicméně jsme přesvědčeni, že takováto rozšiřující certifikace opravdu stojí za to a může osobnímu trenérovi pomoct získat skvělé, ucelené zkušenosti v rámci teoretických i praktických dovedností. Ty mu následně pomohou v jeho praxi a v rozšíření svého trenérského portfolia. A investice se mu tak mnohonásobně vrátí. Proto nabízíme kromě přímé platby i možnost splátek.

Časová dotace:
Každý den je hlavní část 9 - 17.30 (výuka 7,5 hodin) + 4 hodiny navíc (2 lekce + rozbor). Každý den tedy počítejte s výukou 7 - 19.30, případně kratší - v závislosti na počtu účastníků.


naučíte se

 • jak pracovat s mobilitou a stabilitou osového systému těla v posilovacím a kondičním tréninku. Po tomto tématu budete umět „šikovně“ modifikovat cviky tak, abyste v hlavní části tréninku dokázali pracovat nejen se stabilitou tohoto důležitého systému, ale i s mobilitou. Po krátké teorii vás čeká den plný praxe, kdy budete při posilování pracovat různě s dechem i s nastavováním těla.
 • sestavovat tréninky do hloubky tak, abyste využili nabyté vědomosti o stabilitě a mobilitě. K tomu si zopakujete praktické sestavování tréninků pro různé skupiny klientů s různými omezeními. To vše dohromady tak, abyste byli v sestavování tréninků lepší, efektivnější i rychlejší.
 • do hloubky využívat fyziologických procesů v těle. Dozvíte se, jak funguje zátěžová fyziologie a jak ji v její hloubce využít při sestavování tréninků pro zvýšení kondice nebo redukci váhy. To vše v teoreticko – praktickém podání.
 • základy vedení skupinových lekcí. Budete následně umět vést kondiční / posilovací skupinové lekce, naučíte se takovou lekci vhodně sestavit a správně při cvičení s klienty pracovat.
 • jak funguje silový trénink. A to do hloubky – hlavně v rámci praktického využití. Čeká vás trocha teorie a pak fyzicky náročný zbytek dne, ve kterém si osvojíte atletické a závodní techniky několika základních silových cviků, jako je, mrtvý tah, dřep, bench press a naučíte se i techniku tzv. přemístění.
 • modifikovat cviky v posilovně pro jednotlivé základní typy vadného držení těla a cviky, které v posilovně už znáte, budeme modifikovat např. pro hyperkyfotika, plochou páteř apod.
 • jak pracovat se sportovci. V rámci seminární práce, která vás bude provázet již od samého začátku celé certifikace, se seznámíte s vedením a plánováním tréninků různých sportovců. V rámci prezentace vlastní práce a kolektivního brainstormingu si odnesete zajímavé informace. Každý frekventant totiž bude v této seminární práci pracovat na plánování tréninku, výuce specifické techniky pohybu a kompenzačním cvičení pro sport, který si sám vybere. Všechny seminární práce budou následně nakopírovány mezi všechny frekventanty, takže si nakonec každý odnese spoustu opravdu zajímavého materiálu.
 • poslední hodiny celého programu jsou určený pouze vám! Každý má právo si připravit dotazy k tomu, co právě jeho zajímá. Ať už se jedná o teoretické, nebo praktické otázky. V rámci kolektivní práce zkusíme vymyslet uspokojivé řešení dotazů tak, aby to každého svým způsobem obohatilo.

doporučujeme znát

Abyste mohli být přijati do této certifikace, je třeba splnit jednu z následujících podmínek:

 • absolvování rekvalifikačního kurzu Instruktor kondičního posilování u IQ pohyb Akademie
 • absolvování a úspěšné zakončení jakéhokoliv rekvalifikačního kurzu zaměřeného na posilování a kondiční trénink spolu s absolvováním minimálně 5 odborných seminářů u IQ pohyb Akademie, ideálně více. Následné přijetí do certifikace se řeší individuálně – dohodou s vedením Akademie.

co s sebou

 • věci na cvičení
 • psací potřeby
 • svačinu
 • ručník


Certifikovaní pohyboví specialisté
Aerobic
SK Pohoda
Certifikovaná pohybová centra