seminář jóga postura

Yoga Clinic Method 1 - jóga postura

Základy jógy jsou vám již zcela jasné a pracujte s nimi, buď již ve svých jógových lekcích jako instruktor jógy, nebo si jen tak doma cvičíte a zlepšujte účinky jednotlivých základních ásan. Podrav slunci a jeho jednouché rozšíření v podobě bojovníků a ostatních navazujících jógových pozic – ásan nyní budete rozšiřovat o řadu pokročilejších ásan s rotačním či balančním charakterem. Pozice na rukou či obrácené pozice se pro vás nyní stanou rutinou stejně jako analýza pohybových vzorců jednotlivých ásan, které vám pomohou dokonale pracovat s klienty či sami se sebou. To vše na cestě poznání a uvědomění si svého těla a mysli, tak jako tomu chce jóga na začátku praktikování ásan.

Tento seminář je součástí specializovaného rekvalifikačního kurzu instruktor jógy. Na semináři se proto scházejí frekventanti rekvalifikace a účastníci tohoto školení, což díky různým dovednostem frekventantů často vede k zajímavé diskusi ohledně probíraného tématu, což je výhodné pro všechny zúčastněné.

Věděli jste, že...

...cvičení klasické jógy vám nemusí vždy jen prospívat

... autoři programu: Daniel Müller, Ida Kršková, Lenka Vokřínková

... školíme od roku 2014 a program stále zdokonalujeme

termíny kurzu

datum konání lektor místo konání cena
24. 05. 2024
09:30 - 18:30
25. 05. 2024
09:00 - 18:00
26. 05. 2024
09:00 - 18:00
28. 06. 2024
11:30 - 20:30
29. 06. 2024
09:00 - 18:00
30. 06. 2024
09:00 - 18:00
Müller Daniel
Kršková Ida
Praha 5
9 164 Kč
06. 12. 2024
09:30 - 18:30
07. 12. 2024
09:00 - 18:00
08. 12. 2024
09:00 - 18:00
10. 01. 2025
11:30 - 20:30
11. 01. 2025
09:00 - 18:00
12. 01. 2025
09:00 - 18:00
Vokřínková Lenka
Müller Daniel
Praha 5
8 804 Kč při platbě do 06. 11. 2024
9 164 Kč po 06. 11. 2024

naučíte se

 • nové pokročilejší jógové pozice ve stoje a na zemi, které budete umět použít i s různými varianty a modifikacemi
 • správně používat balanční pozice na rukou
 • efektivně zařazovat obrácené pozice do choreografických celků
 • poznáte hlubší myšlenky a filosofii jógy
 • správně analyzovat anatomicky jednotlivé ásany
 • jak efektivně modifikovat a přizpůsobovat ásany každému klientovi dle jeho možností a zdravotních omezení
 • prohloubíte si znalosti dechové techniky skrze dechová cvičení
 • jak správně připravit choreografické celky ásan pro své lekce
 • jak efektivní a čisté má být vedení a struktura skupinové lekce jógy

doporučujeme znát

 • základy anatomie pohybového aparátu
 • znalosti z kurzu jóga základy
 • v případě absence výše uvedených znalostí nemusí dojít k potřebnému pochopení učiva nebo cviků na tomto semináři

co s sebou

 • věci na cvičení
 • psací potřeby
 • svačinu
 • ručník


Certifikovaní pohyboví specialisté
Aerobic
SK Pohoda
Certifikovaná pohybová centra